Wanita

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกือโป๊ะตราดอกแก้ว

26/03/2018

กะโรส โรสมาลิน กิตินัย

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกือโป๊ะตราดอกแก้ว

ไลน์กลุ่มวานีตาเป็นพื้นที่ที่ทำให้กลุ่มผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้คุยกันทุกวัน รับทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหวของแต่ละคน ใครประสบความสำเร็จ เราก็ร่วมดีใจไปกับเขา ส่วนคนที่ทุกข์ใจ ไม่สบายใจ เราก็ช่วยปลอบขวัญ ให้กำลังใจกัน ตรงนี้ทำให้เรารู้สึกว่า เราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว