Wanita

กล่องกาบกล้วยรูปแบบต่างๆ (พรีออเดอร์) กล่องกาบกล้วยรูปแบบต่างๆ (พรีออเดอร์) กล่องกาบกล้วยรูปแบบต่างๆ (พรีออเดอร์)

กล่องกาบกล้วยรูปแบบต่างๆ (พรีออเดอร์)

ราคา 150+ บาท

จากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นอย่างกาบกล้วย พัฒนาสู่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลากรูปแบบ สามารถผลิตตามขนาดและรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าได้

 

 

 

สั่งซื้อสินค้าได้ที่
Facebook : Wanitase
Email : Wanitaseinfo@gmail.com
Tel : 086 - 054 - 6930