Wanita

สลอมมีฝา สลอมมีฝา สลอมมีฝา

สลอมมีฝา

ราคา 15 บาท

จักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของประธานกลุ่มโดยที่ตนเองไม่มีพื้นฐานในการสานแต่ด้วยความใจรักและอยากพัฒนาหมู่บ้านให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจึงอดทนเพื่อเรียนรู้พัฒนาตัวเองจนปัจจุบันสินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

 

ขนาดทรงสามเหลี่ยม  สูง 4 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซม. เส้นรอบวง 21 ซม.

ขนาดทรงกลม             สูง 3 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. เส้นรอบวง 17 ซม.

ขนาดทรงวงรี               สูง 3 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ซม. เส้นรอบวง 24 ซม.

 

 

สั่งซื้อสินค้าได้ที่
Facebook : Wanitase
Email : Wanitaseinfo@gmail.com
Tel : 086 - 054 - 6930