Wanita

ที่เก็บกุญแจทรงหยดน้ำ ที่เก็บกุญแจทรงหยดน้ำ ที่เก็บกุญแจทรงหยดน้ำ

ที่เก็บกุญแจทรงหยดน้ำ

ราคา 89 บาท

ลายปาเต๊ะอันเป็นเอกลักษณ์บนที่เก็บกุญแจรูปหยดน้ำที่ตัดเย็บอย่างประณีต ป้องกันรอยขีดข่วนด้วยการซ่อนกุญแจไว้ข้างใน

ขนาด 8x12x1 cm

 

 

 

สั่งซื้อสินค้าได้ที่
Facebook : Wanitase
Email : Wanitaseinfo@gmail.com
Tel : 086 - 054 - 6930