Wanita

กระเป๋ากระจูดสะพายข้าง (ข้างในบุผ้า)

กระเป๋ากระจูดสะพายข้าง (ข้างในบุผ้า)

ราคา 249 บาท

ผลิตภัณฑ์กระจูดจากบ้านโคกพะยอม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส งานสานของกลุ่มอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ มีความเหนียวไม่แข็งกรอบที่เป็นเอกลักษณ์กระจูดนราธิวาส สวยงามไม่แพ้ที่อื่นใด 

 

 

สั่งซื้อสินค้าได้ที่
Facebook : Wanitase
Email : Wanitaseinfo@gmail.com
Tel : 086 - 054 - 6930